Hyvä ikä -tietotesti

 

 

Vaikuttaako ikä työkykyyn, osaamiseen tai tuloksiin?
Jos, niin kuinka? Tarkista tietosi!

 

Oheiset väittämät ovat tutkimusten mukaan joko oikeita tai
vääriä. Valitse kustakin väittämästä vaihtoehto sen mukaan,
mitä mieltä väittämästä olet. Testin tuloksen sekä oikeat
vastaukset saat painamalla tarkista nappulaa testin lopussa.

 

Osaaminen

  Oikein  

Väärin

 

1.

Luovuus, esim. kyky kehittää omaa työtä ja työtapoja lisääntyy iän myötä.

 

 

2.

Kyky hahmottaa kokonaisuuksia vähenee iän myötä.

 

 

3.

Seniorityöntekijöiden hiljainen eli kokemukseen perustuva tieto on yrityksen keskeinen voimavara.

 

 

4.

Yli 55-vuotiaiden kouluttaminen on yritykselle taloudellisesti kannattamatonta.

 

   

Työyhteisö

Oikein

Väärin

 

5.

Muutosvastaisuus lisääntyy iän myötä.

 

 

6.

Parhaita työtuloksia saavutetaan ryhmissä, joiden jäsenet ovat keskenään mahdollisimman samanikäisiä.

 

 

7.

Seniorit ovat työelämän syrjityin ikäryhmä.

 

 

8.

Tulevien kahdenkymmenen vuoden ajan joka kolmas suomalainen työntekijä on yli 50-vuotias.

 

   

Motivaatio

Oikein

Väärin

 

9.

Oppimismotivaatio lisääntyy iän myötä.

 

 

10.

Taloudelliset kannusteet motivoivat enemmän kuin esimiehen osoittama arvostus jatkamaan työelämässä yli 63-vuotiaaksi.

 

 

11.

Kokeneet työntekijät tietävät yleensä, milloin ovat onnistuneet. Siksi he eivät tarvitse erityisempää palautetta tai palkitsemista.

 

 

12.

Haasteelliset, kehittymistä edellyttävät tehtävät sopivat paremmin nuorille kuin ikääntyville työntekijöille.

 

   

Terveys

Oikein

Väärin

 

13.

Hyvä esimiestyö selittää eniten seniori-ikäisten työkyvyn paranemista 51–62 vuoden iässä.

 

 

14.

Useimpien työntekijöiden työkyky pysyy ennallaan tai paranee 51–58-vuotiaana.

 

 

15.

Säännöllisen liikunnan avulla on mahdollista saada jopa 20 toimintakykyistä ikävuotta lisää.

 

 

16.

Krooniset sairaudet eivät haittaa seniorien työskentelyä juurikaan enempää kuin nuorten.

 

   

Elämäntilanne

Oikein

Väärin

 

17.

Syntymäaikaan perustuva ikä on ihmisen ainoa oikea ikä.

 

 

18.

Elämänhallinnan kyky vähenee iän myötä.

 

 

19.

Nuoret työntekijät eivät yleensä ole kiinnostuneita ottamaan oppia ikääntyviltä.

 

 

20.

Töiden räätälöinti työntekijän terveydentilan ja elämäntilanteen mukaan (mm. töiden keventäminen tai osa-aikaeläke) on yritykselle kannattamatonta.

 

   

Talous

Oikein

Väärin

 

21.

Ikääntyvillä työntekijöillä on enemmän poissaolopäiviä kuin nuoremmilla.

 

 

22.

Jos 2600 euron kuukausipalkkaa saava työntekijä siirtyy eläkkeelle 63:n sijasta 68-vuotiaana, hänen kuukausittaisen eläkkeensä määrä kasvaa noin 600 eurolla.

 

 

23.

Työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvan suomalaisen naisen keskimääräinen eläke on 800 euroa kuukaudessa.